Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Κατεβάζει ρολά μεγάλος εκδοτικός

 οίκος με γνωστά περιοδικά

Κατεβάζει ρολά μεγάλος εκδοτικός οίκος με γνωστά περιοδικά
Αλλη μια δυσάρεστη είδηση για το χώρο των ΜΜΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες,
 ο Ομιλος Alpha Editions Α.Ε. που εκδίδει γνωστά περιοδικά αναστέλλει τις
 εκδόσεις του. 
Ο Ομιλος Alpha Editions Α.Ε. εκδίδει τα περιοδικά Hello, 7 Μέρες TV, ΕΓΩ και
 Τηλεκοντρόλ, Κάθε Μέρα με την Αργυρώ, 4Τροχοί, Autobild και MySelf.gr
Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Δερμιτζάκης ο οποίος εργάζεται στα περιοδικά 
ΕΓΩ και HELLO έγραψε στο twitter: «Σήμερα ανακοινώθηκε το κλείσιμο των
 περιοδικών ΕΓΩ Weekly, Τηλεκοντρόλ, Κάθε Μέρα με την Αργυρώ, 4Τροχοί,
 Autobild και MySelf.gr. Ανάπτυξη...».
Σύμφωνα με πληροφορίες το 7 Μέρες TV θα εκδώσει λίγα τεύχη ακόμα, ωστόσο
 περιοδικά όπως το ΕΓΩ και site Myself.gr κ. α. σταματούν την λειτουργία τους.
Σημειώνεται ότι στις 29/08/2016 είχε ανακοινωθεί ότι η «ALPHA EDITIONS AE», 
διά­δο­χος εται­ρεία της εται­ρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ» ήταν υποχρεωμένη
 να κατα­βά­λει στους συντά­κτες και τους απα­σχο­λού­με­νους στο δια­φη­μι­στικό
 τμήμα των περιο­δι­κών της εται­ρείας τις δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές, που «είχε 
παρα­λεί­ψει» να τους κατα­βά­λει η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ» για το διά­στημα 
πριν την αιφ­νι­δια­στική δια­κοπή της δρα­στη­ριό­τη­τάς της, δηλαδή από το καλο­καίρι 
μέχρι και το Νοέμ­βριο του 2012 μαζί με την ανα­λο­γία Δώρου Χριστουγέννων.
Επί­σης με την ίδια από­φαση — σταθμό, η εται­ρεία ήταν υποχρεωμένη να
 απα­σχο­λεί το εν λόγω προ­σω­πικό με τους ίδιους όρους εργα­σίας, όπως αυτοί 
ίσχυαν προ της δια­κο­πής δρα­στη­ριό­τη­τας της μετα­βι­βά­σα­σας εται­ρείας
 («ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ»).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου