Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Christopher George

Birth: Feb. 25, 1931
Royal Oak
Oakland County
Michigan, USA
Death: Nov. 28, 1983
Los Angeles
Los Angeles County
California, USA

Actor. American motion picture and television figure of the 1960s to the 1980s. He starred in the hit 1960s TV series "Rat Patrol," and was nominated for a Golden Globe Award for his role of 'Sgt. Sam Troy.' He was married to actress Lynda Day George. He was the Uncle of "Wheel of Fortune" game-show model Vanna White. He served in the U.S. Marine Corps and was given a full military funeral at the Greek Orthodox Church he and his family attended and at Westwood Cemetery.

Family links:
 Parents:
  Vaseleke George (1908 - 2003)

Cause of death: Heart attack
Inscription:
In Loving Memory
Beloved Son, Brother, Husband
Father, Lover And Friend.
O ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΒΑ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Christopher George
Christopher George

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου