Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Birthday girl Madonna dances 

on bar in Havana, Cuba


Madonna delighted fans as she celebrated her 58th birthday in the Cuban capital Havana. 
The US singer danced the night away in a private restaurant, surrounded by family, friends and fans.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου