Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

History destroyed: The ruins of Mosul Museum


So-called Islamic State took control of Mosul, Iraq’s second largest city, two and a half years ago.
Priceless Assyrian and Sumerian antiquities in Mosul’s museum were looted and smashed as representations of false gods.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου